หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
 

 
ประกาศเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านทุ่งแก้วนาขวัญ-ร่องกะพ้อ) หมู่ที่ 21 บ้านทุ่งแก้วนาขวัญ  
 

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านทุ่งแก้วนาขวัญ-ร่องกะพ้อ) หมู่ที่ 21 บ้านทุ่งแก้วนาขวัญ ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ส.ค. 2562 เวลา 11.02 น. โดย คุณ กุลชญา มหาพล

ผู้เข้าชม 38 ท่าน