หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
 
 
โครงการเสริมสร้างสุขภาพผู้พิการ ประจำปี 2562  
 

วันที่ 9 สิงหาคม 2562  กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา ได้ดำเนินการจัดโครงการเสริมสร้างสุขภาพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ณ หอประชุมเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา  อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร  โดยนายสำราญ  กองสิน เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลคลองลานพัฒนา  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด นางสาวจิตตานันทิ์  สัปทน  รองปลัดเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา        กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วยผู้พิการ ผู้ดูแลผู้พิการ และอสม. ตำบลคลองลานพัฒนา เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้คนพิการมีความรู้ความเข้าใจด้านการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตใจ เพื่อให้ผู้ดูแลมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลคนพิการ ให้คนพิการมีความเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเอง สร้างขวัญกำลังใจให้กับคนพิการ และเพื่อให้คนพิการได้เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมอย่างบุคคลทั่วไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ส.ค. 2562 เวลา 14.40 น. โดย คุณ สวณีย์ กอสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 46 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย