หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
 

 
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา ครั้งที่ 4/2562  
 

วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา ครั้งที่ 4/2562  ณ หอประชุมเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา (เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 1/2562

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ส.ค. 2562 เวลา 14.32 น. โดย คุณ สวณีย์ กอสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 47 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย