หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
 

 
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
 

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562  งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา  ได้จัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ณ หอประชุมเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร  โดยนายบรรจง  รุจนยุทธ  นายกเทศมนตรีตำบลคลองลานพัฒนา  ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด  นายสมเกียรติ  ฤทธิ์เสือ  ปลัดเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้  เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา ได้นำหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานได้อย่างเหมาะสม และเพื่อให้มีความสามัคคี ในการทำงานเป็นทีม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ก.ค. 2562 เวลา 11.04 น. โดย คุณ สวณีย์ กอสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 49 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย