หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
 

 
โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 

          วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา ได้ดำเนินการจัดโครงการจัดงานวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วัดคลองลาน ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร โดยนายบรรจง รุจนยุทธ นายกเทศมนตรีตำบลคลองลานพัฒนา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด นายสมเกียรติ ฤทธิ์เสือ ปลัดเทศบาล กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล คณะครูและนักเรียนโรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำนุบำรุง สืบสานงานประเพณีวันเข้าพรรษา และส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน คนในชุมชนเกิดความเข้มแข็งความสมานสามัคคี

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ก.ค. 2562 เวลา 17.01 น. โดย กองวิชาการและแผนงาน

ผู้เข้าชม 70 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย