หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
 
ประกาศเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ม.20 บ้านมอสำราญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ม.20 บ้านมอสำราญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 พ.ค. 2562 เวลา 12.52 น. โดย คุณ กุลชญา มหาพล

ผู้เข้าชม 47 ท่าน