หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
 
 
โครงการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น.  งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา  ได้จัดโครงการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายป้องกัน    โรคไข้เลือดออก  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 บ้านป่าสน ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร  โดยนายบรรจง  รุจนยุทธ นายกเทศมนตรีตำบลคลองลานพัฒนา  ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด  นางสาวแป้ง  เรืองเวช  นักวิชาการสาธารณสุข  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ผอ.รพ.สต.ทั้ง 4 แห่ง และอสม.   เพื่อประชาสัมพันธ์สถานการณ์และให้ความรู้แก่ประชาชน ตลอดจนสร้างความตระหนักต่อการป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์และภาชนะเสี่ยงในชุมชน โรงเรียน และวัดที่เป็นแหล่งรังโรค

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 พ.ค. 2562 เวลา 13.37 น. โดย คุณ สวณีย์ กอสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 79 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย