หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
 
 
โครงการจัดกิจกรรมงานวันเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
 

          กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้วันที่ 24 เมษายน ของทุกปีเป็น วันเทศบาล เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา นำโดยนายบรรจง รุจนยุทธ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างของเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ รพ.สต. ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จ.กพ. ศูนย์คุ้มครองคไร้ที่พึ่ง จ.กพ. ได้เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมงานวันเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา โดยการไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การทำบุญตักบาตร การจัดกิจกรรม 5 ส ทั้งด้านนอกและด้านในสำนักงาน เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของวันเทศบาล เป็นการสร้างความรักความผูกพัน และความสามัคคีภายในองค์กร

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 เม.ย. 2562 เวลา 17.20 น. โดย กองวิชาการและแผนงาน

ผู้เข้าชม 123 ท่าน