หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
 
 
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ (เทศกาลสงกรานต์) ประจำปีงบประมาณ 2562  
 

วันที่ 11 เมษายน 2562 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา  ได้จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ (เทศกาลสงกรานต์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ณ บริเวณสี่แยกคลองลาน  อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร โดยนายสุทัศน์ จินตเวชศาสตร์ นายอำเภอคลองลาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด นายบรรจง รุจนยุทธ นายกเทศมนตรีตำบลคลองลานพัฒนา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ผกก.สถานีตำรวจภูธรคลองลาน ท้องถิ่นอำเภอคลองลาน ผอ.รพ.สต.บ้านคลองลาน กรมทหารพรานที่ 35 กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ชรบ. อสม. และอปพร. เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อเป็นการป้องกันและ   ลดอุบัติเหตุทางถนนที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการ 10 รสขม. ได้แก่ 1ร. คือความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด 2ส. คือ ขับรถย้อนศรและฝ่าฝืนสัญญาณจราจร 3ข. คือ      ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ไม่มีใบขับขี่และแซงในที่คับขัน และ 4ม. คือ เมาสุรา ไม่สวมหมวกนิรภัย มอเตอร์ไซค์     ไม่ปลอดภัย และ ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 เม.ย. 2562 เวลา 14.11 น. โดย คุณ สวณีย์ กอสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 87 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย