ประกาศเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
 
ประกาศเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างประตู เปิด-ปิด (คลองส่งน้ำสายหลังบ้าน) ม.5 บ้านท่าข้ามสามัคคี  
 

เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างประตู เปิด-ปิด (คลองส่งน้ำสายหลังบ้าน) ม.5 บ้านท่าข้ามสามัคคี ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 มี.ค. 2562 เวลา 16.00 น. โดย คุณ กุลชญา มหาพล

ผู้เข้าชม 11 ท่าน