หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
 
  หมวดข่าว : กิจการสภา ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 29 มิ.ย. 2564 ]  
อ่าน: 7
 


 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล [ 1 มิ.ย. 2564 ]  
อ่าน: 16
 


 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา ครั้งแรก [ 12 พ.ค. 2564 ]  
อ่าน: 48
 
 
         


 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 23 ธ.ค. 2563 ]  
อ่าน: 65
 


 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 8 ธ.ค. 2563 ]  
อ่าน: 74
 


 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 25 ส.ค. 2563 ]  
อ่าน: 79
 
  (1)     2