หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
โครงการเพิ่มพูนความรู้ สู่ผู้ประกอบการอาหารสำหรับร้านอาหารและแผงลอย ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 มี.ค. 2564 ]  
อ่าน: 1
 


 
ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 4 มี.ค. 2564 ]  
อ่าน: 12
 


 
โครงการอบรมส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ และทักษะชีวิตในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 25 ก.พ. 2564 ]  
อ่าน: 3
 
 
         


 
ส่งมอบอุปกรณ์แปรงฟันในโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟันของนักเรียน [ 24 ก.พ. 2564 ]  
อ่าน: 13
 


 
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 24 ก.พ. 2564 ]  
อ่าน: 14
 


 
โครงการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ [ 23 ก.พ. 2564 ]  
อ่าน: 20
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 67