หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) [ 9 ก.ค. 2563 ]  
อ่าน: 3
 


 
โครงการเผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 26 มิ.ย. 2563 ]  
อ่าน: 3
 


 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 25 มิ.ย. 2563 ]  
อ่าน: 3
 
 
         


 
โครงการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายและทำลายแหล่งเพาะพันธู์ยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563 [ 17 มิ.ย. 2563 ]  
อ่าน: 5
 


 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 [ 4 มิ.ย. 2563 ]  
อ่าน: 16
 


 
“วันเทศบาล” 24 เมษายน 2563 [ 24 เม.ย. 2563 ]  
อ่าน: 37
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 55