หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 28 ม.ค. 2563 ]  
อ่าน: 0
 


 
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 11 ม.ค. 2563 ]  
อ่าน: 21
 


 
โครงการมหกรรมชาติพันธุ์ตำบลคลองลานพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 2 ม.ค. 2563 ]  
อ่าน: 15
 
 
         


 
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 19 ธ.ค. 2562 ]  
อ่าน: 12
 


 
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 16 ธ.ค. 2562 ]  
อ่าน: 21
 


 
พิธีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 [ 6 ธ.ค. 2562 ]  
อ่าน: 15
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 51