หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
กลุ่มแม่บ้านและอสม.ตำบลคลองลานพัฒนา ร่วมกันตัดเย็บหน้ากากอนามัยป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 30 มี.ค. 2563 ]  
อ่าน: 4
 


 
ทำความสะอาดตลาดสดคลองลานเพื่อป้องกันเชื้อโควิด – 19 [ 24 มี.ค. 2563 ]  
อ่าน: 8
 


 
พิธีมอบวัสดุเพื่อตัดเย็บหน้ากากอนามัยป้องกันไวรัส ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) -19) [ 24 มี.ค. 2563 ]  
อ่าน: 6
 
 
         


 
โครงการ \"Big Cleaning Day\" เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 18 มี.ค. 2563 ]  
อ่าน: 12
 


 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง [ 17 มี.ค. 2563 ]  
อ่าน: 11
 


 
โครงการวันสตรีสากล ประจำปี 2563 [ 9 มี.ค. 2563 ]  
อ่าน: 22
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 53