หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
การตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 14 พ.ย. 2562 ]  
อ่าน: 1
 


 
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 [ 12 พ.ย. 2562 ]  
อ่าน: 5
 


 
โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 พ.ย. 2562 ]  
อ่าน: 9
 
 
         


 
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา ครั้งที่ 4/2562 [ 24 ต.ค. 2562 ]  
อ่าน: 14
 


 
วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม พ.ศ. 2562 [ 24 ต.ค. 2562 ]  
อ่าน: 16
 


 
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี พุทธศักราช 2562 [ 15 ต.ค. 2562 ]  
อ่าน: 11
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 49