หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
     
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
กพ 0037.3 / ว 1361 ขอเชิญร่วมประกวดสถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ ประจำปี 2552  [ 1 เม.ย. 2552 ]   
กพ 0037.3 / ว 1362 การจัดประกวดจังหวัด To Be Numberone ระดับประเทศ  [ 1 เม.ย. 2552 ]   
กพ 0037.3/ ว 179 การตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานของคณะทำงาน core team ประจำปี 2552  [ 30 มี.ค. 2552 ]   
กพ 0037.3 / 1344 การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎ ครั้งที่ 1 เรื่อง "การวิจัยท้องถิ่นเพื่อแผ่นดินไทย"  [ 31 มี.ค. 2552 ]   
กพ 0037.2 / ว 1329 การประเมินผลงานพนักงานและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น  [ 31 มี.ค. 2552 ]   
กพ 0037.3 / ว 1330 ผลการคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา ผู้อำนวยการสำนักกองการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2551  [ 30 มี.ค. 2552 ]   
กพ 0037.3/ ว 1327 การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต  [ 30 มี.ค. 2552 ]   
กพ 0037.1 / ว 1328 การดำเนินโครงการ "หน่วยบำรุงทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"  [ 30 มี.ค. 2552 ]   
 
<< หน้าแรก...     1568      1569      1570     (1571)     1572      1573      1574     ....หน้าสุดท้าย >> 1,638