หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.หัวถนน   ซื้อจัดซื้อกระสอบทราย ขนาด ๑๘ x ๓๐ นิ้ว จำนวน ๕,๐๐๐ ใบ เพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยฉับพลันทันที กรณีน้ำท่วม สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2564
อบต.หัวถนน   ซื้อจัดซื้อทรายหยาบ เพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยฉับพลันทันที กรณีน้ำท่วม (ม.1-ม.8) สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2564
อบต.สระแก้ว   ซื้อกระดาษเอ 4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 250 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2564
อบต.หนองหลวง   จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๕๖๒ กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2564
อบต.คลองแม่ลาย   โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านเขาน้ำเพชร หมู่ที่ 6 กลุ่มเพชรน้ำหนึ่ง 27 ก.ย. 2564
อบต.คลองแม่ลาย   จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง กพ.ถ. 29-010 จากสายเขาน้ำเพชร ถึง สายทรัพย์เจริญ บ้านเขาน้ำเพชร หมู่ที่ 6 ตำบลคลองแม่ลาย โดยวิธีคัดเลือก 27 ก.ย. 2564
อบต.คลองแม่ลาย   จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง กพ.ถ.29-011 จากสายคลองละแวก ถึง สายสันติสุข บ้านสันติสุข หมู่ที่ 4 ตำบลคลองแม่ลาย โดยวิธีคัดเลือก 27 ก.ย. 2564
อบต.สักงาม   ซื้อท่อระบายน้ำ คสล. และ ปูนซีเมนต์ผสมสำหรับยาแนว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2564
อบต.วังไทร   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สาย กม.6 หมู่ที่ 5 บ้านหนองแห้ว ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2564
อบต.วังไทร   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สาย กม.6 หมู่ที่ 5 บ้านหนองแห้ว ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,003