หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
   
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จัดซื้อชุดตู้บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 คัน [ 17 พ.ค. 2565 ]จัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนไฮโดรลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าไฟเบอร์กลาส [ 17 พ.ค. 2565 ]จัดซื้อโคมไฟฟ้าสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า [ 17 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.คล. 416-65-0419 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย (กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 ขนาดกว้าง 1.20 เมตร x ยาว 3.00 เมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ (รัชกาลที่ 10) จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2565 ]จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สาย กพ. ถ ๘-๐๐๑๗ (น้ำพระทัย-บ้านเลิงกะพงษ์) หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองผักบุ้ง ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2565 ]จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สาย กพ. ถ ๘-๐๐๑๒ (วัดหนองผักบุ้ง - บ้านโชคชัยพัฒนา) หมู่ที่ ๑๑ บ้านโชคชัยพัฒนา ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 133