หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
   
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทุ่งลาน) หมู่ที่ 12 บ้านมอตะแบก ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 เม.ย. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทุ่งลาน) หมู่ที่ 12 บ้านมอตะแบก ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 เม.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สินประตูอาคารสำนักงานและห้องประชุมเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 เม.ย. 2564 ]จ้างขุดลอกคลองแห้ง หมู่ที่ ๒๑ บ้านทุ่งแก้วนาขวัญ ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 เม.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ไม้กวาดทางมะพร้าว จำนวน 100 ด้าม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 เม.ย. 2564 ]จ้างขุดลอกคลองแห้ง หมู่ที่ ๒๑ บ้านทุ่งแก้วนาขวัญ ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 เม.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 เม.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 เม.ย. 2564 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เป็นรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บจ 4790 กพ.จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 เม.ย. 2564 ]จ้างดาดคอนกรีตกันน้ำกัดเซาะ (บริเวณไร่นายเลิศ) หมู่ที่ ๙ บ้านคลองเตย ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 เม.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 85