หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
   
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2562 ]ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ เด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต ๒ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ต.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ต.ค. 2562 ]จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ เด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต ๒ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ [ 30 ต.ค. 2562 ]จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ เด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต ๒ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ [ 30 ต.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ เด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต ๒ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ต.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 28