หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยหมู่บ้านผู้ช่วยชะลอ) หมู่ที่ 16 บ้านตลาดม้ง ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านลุงมา) หมู่ที่ 1 บ้านคลองลาน ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ลานอเนกประสงค์ ศาลาเขียว) หมู่ที่ 16 บ้านตลาดม้ง ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 (ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 - วันที่ 10 ตุลาคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คุ้มบ้านไร่บ่อน้ำ) หมู่ที่ 17 บ้านป่าสน ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน เป็นหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2562 ]จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านคลองปลาร้า-เมี่ยนบึงหล่ม) หมู่ที่ 13 บ้านคลองปลาร้า ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2562 ]จ้างก่อสร้างโครงการรางระบายน้ำสาธารณะ (โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน-บ้านมอมะรื่น) หมู่ที่ 15 บ้านมอมะรื่น ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 18