หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
   
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านทะเลพัฒนา - บ้านมอเจริญ) หมู่ที่ ๑๐ บ้านทะเลพัฒนา ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายมออนามัย) หมู่ที่ 1 บ้านคลองลาน ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายมออนามัย) หมู่ที่ 1 บ้านคลองลาน ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านทะเลพัฒนา - บ้านมอเจริญ) หมู่ที่ ๑๐ บ้านทะเลพัฒนา ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากคลองลาน-วัดปากคลองลาน) หมู่ที่ 4 บ้านปากคลองลาน ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2563 ]จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง (สายตัดกลาง) หมู่ที่ ๑๑ บ้านโชคชัยพัฒนา ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากคลองลาน-วัดปากคลองลาน) หมู่ที่ 4 บ้านปากคลองลาน ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ8-0009 (บ้านป่าสน-เขาเทพพนม) หมู่ที่ 17 บ้านป่าสน ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 ม.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ8-0009 (บ้านป่าสน-เขาเทพพนม) หมู่ที่ 17 บ้านป่าสน ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 ม.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 36