หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
   
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กพ. ถ ๘-๐๐๒๗ (สำนักวิปัสสนากรรมฐานน้ำตกคลองลาน - คลองน้ำขาว) หมู่ที่ ๑๘ บ้านกระเหรี่ยงน้ำตก ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2564 ]จ้างปรับปรุงทางระบายน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๕ บ้านท่าข้ามสามัคคี ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 37 รายกาาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำสาธารณะ สาย กพ. ถ ๘-๐๐๔๖ (สายชุมชนคลองลาน - วัดคลองลาน) หมู่ที่ ๑ บ้านคลองลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านช่างลี -กลุ่มต้นไทร) หมู่ที่ ๑ บ้านคลองลาน ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำสาธารณะ สาย กพ. ถ ๘-๐๐๔๖ (สายชุมชนคลองลาน - วัดคลองลาน) หมู่ที่ ๑ บ้านคลองลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ สัญญาณไฟกระพริบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 72