หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
   
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเตย เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 เม.ย. 2563 ]ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหอมระรื่น เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 เม.ย. 2563 ]ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองน้ำไหลใต้ เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 เม.ย. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เป็นเครื่องสกัดคอนกรีต ขนาด 1,500 วัตต์ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2563 ]จ้างเหมาทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ โรคโคโรน่าไวรัส 2019 (COVID - 19) ขนาด A4 2 หน้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2563 ]ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน เมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2563 ]ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน เมษายน 2563 - กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2563 ]จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มี.ค. 2563 ]จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บน 5702 กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มี.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยหลังโรงเรียน - บ้านแม่ใหญ่ใคร) หมู่ที่ ๔ บ้านปากคลองลาน ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 45