หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
   
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำระบบประปา (หน้าสำนักแม่ชี) หมู่ที่ ๑๘ บ้านกะเหรี่ยงน้ำตก ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2562 ]จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กต 8412 กำแพงเพชร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2562 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา (ศพด.) (ตั้งแต่วันที่ 11-31 ตุลาคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2562 ]จ้างซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 81-9344 กพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2562 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ นักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) (ตั้งแต่วันที่ 11 - 31 ตุลาคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 44 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2562 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ นักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) (ตั้งแต่วันที่ 11 - 31 ตุลาคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2562 ]จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Fuji Xerox DocuPrint CM305 df รหัสครุภัณฑ์ 416-59-0336 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2562 ]ซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Fuji Xerox DocuPrint CM305 df รหัสครุภัณฑ์ ทต.คล.416-59-0338 จำนวน 1 เครื่อง [ 12 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 26