หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
 
 
 
  ที่อยู่ : เลขที่ 999 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน
      จังหวัดกำแพงเพชร 62180
  โทรศัพท์ : 0-5586-8638
  โทรสาร : 0-5586-8639
  Website : www.khlonglanpattana.go.th
  Email : 5735489@khlonglanpattana.go.th
 
 
 
สำนักปลัดเทศบาล ต่อ 101
 
ฝ่ายพัฒนาชุมชน ต่อ 108
 
ปลัดเทศบาล ต่อ 105
 
กองคลัง ต่อ 107
 
งานจัดเก็บรายได้ ต่อ 109
 
กองวิชาการและแผนงาน ต่อ 110
 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ต่อ 102
 
งานป้องกันฯ ต่อ 111
 
กองช่าง ต่อ 112
 
นายกเทศมนตรี ต่อ 113
 
 
เทศบาลตำบล คลองลานพัฒนา
 
แผนที่แบบเต็มหน้าจอ (Full screen)