หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
 
 
 
  ที่อยู่ : เลขที่ 999 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน
      จังหวัดกำแพงเพชร 62180
  โทรศัพท์ : 0-5586-8638
  Website : www.khlonglanpattana.go.th
  Email : 5735489@khlonglanpattana.go.th
 
 
 
สำนักปลัดเทศบาล ต่อ 101
 
ฝ่ายพัฒนาชุมชน ต่อ 108
 
ปลัดเทศบาล ต่อ 105
 
กองคลัง ต่อ 107
 
งานจัดเก็บรายได้ ต่อ 109
 
กองวิชาการและแผนงาน ต่อ 110
 
งานป้องกันฯ ต่อ 111
 
กองช่าง ต่อ 112
 
นายกเทศมนตรี ต่อ 113
 
 
 
แผนที่แบบเต็มหน้าจอ (Full screen)