หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
 


ดร.วิทยา ทัศนไพบูลย์
นายกเทศมนตรีตำบลคลองลานพัฒนา
โทร : 061-5616455
 


นายปัญญา ไพฑูรย์
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 093-2841116


นางสาวอรัญญา เดชมโนมัย
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 064-4145525
 


นางสาวศศิภา จิ๋วนุช
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร : 080-4001249


นายอนุรักษ์ เอี่ยมสุธี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร : 089-2675730