หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
   
 
งบทดลอง เทศบาลตำบลคลองานพัฒนา ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 [ 3 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 [ 11 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 27  
 
ประกาศเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา งบทดลอง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 [ 5 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 15  
 
แจ้งผลการตรวจรับรองการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 [ 25 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 8  
 
งบทดลอง เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร [ 6 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 [ 10 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 13  
 
งบทดลอง ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร [ 4 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 13  
 
งบทดลอง เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร [ 9 เม.ย. 2561 ]  อ่าน : 15  
 
เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 [ 12 มี.ค. 2561 ]  อ่าน : 14  
 
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 14
   
 
 
 
ประเพณีการอนุรักษ์วัฒนธรรมชาวไทยภูเขา
 
 
 
สายตรงนายก
โทร. 055-868-638
เริ่มนับ วันที่ 21 มี.ค. 2556