หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
   
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 [ 17 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 25  
 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 43  
 
งบทดลอง เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 [ 6 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 9 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 50  
 
ประกาศเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 9 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 21  
 
งบทดลอง เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 42  
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 [ 27 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 25  
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 [ 27 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 [ 27 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 28  
 
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 14
   
 
 
 
ประเพณีการอนุรักษ์วัฒนธรรมชาวไทยภูเขา
 
 
 
สายตรงนายก
โทร. 055-868-638
เริ่มนับ วันที่ 21 มี.ค. 2556