หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม
มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีชุมชนน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ ทต.คลองลานพัฒนา

น้ำตกคลองลาน
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามเชิงนิเวศ
1
2
3
 
   
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 8 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
งบทดลองปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร [ 8 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
งบทดลองปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร [ 6 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 3  
 
งบทดลองปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร [ 4 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 31 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 25 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 9  
 
งบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร [ 5 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 16  
 
งบทดลอง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร [ 5 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 15 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 13  
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 14
   
 
 
 
ประเพณีการอนุรักษ์วัฒนธรรมชาวไทยภูเขา
 
 
 
สายตรงนายก
โทร. 055-868-638
เริ่มนับ วันที่ 21 มี.ค. 2556