ขอสอบถามการทำงานของเจ้าหน้าที่่เทศบาล
 

ผมขอสอบถามถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่เทศบาลหน่อยครับว่าเวลาราชการคือเวลาตั้งแต่ 08.30-16.30น.ใช่หรือไม่ครับ!!!!...ผมเห็นเจ้าหน้าที่เทศบาลบางคน..ไม่รู้ว่าเป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง..แล้วก็ครูศูนย์เด็ก * * * กมาเดินจ่ายตลาดกันช่วงเวลา 08.30-10.00น.ซึ่งเวลานี้ต้องเป็นเวลาทำงานแล้วแต่พวกคุณยังเอาเวลาหลวงมาเดินจ่ายตลาดกันอยู่เลย..คุณคิดว่าเหมาะสมหรือไม่!!!!.บางคนก็เอาเวลาหลวงไปทำธุระส่วนตัวมากกว่าทำงานให้หลวงสะ * * * ก...คุณกินเงินภาษีของประชาชนอยู่นะครับ!!!!    ฝากผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาควรสอดส่องและมีมาตรการให้มากกว่านี้เพราะผมก็ไม่เคยเห็นหน่วยงานไหนเค้าทำงานกันอย่างเทศบาลเลยครับ!!!

เขียนโดย   คุณ คนคลองลาน

วันที่ 22 มี.ค. 2560 เวลา 16.30 น. [ IP : 1.179.180.205 ]  
 

สำนักปลัดเทศบาลได้นำเรื่องดังกล่างเข้าวาระการประชุม ในวันที่ 31 มีนาคม 2560 เพื่อที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง และวางมาตรการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ และว่ากล่าวตักเตือนและกำชับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และครูศูนย์เด็ก ให้ปฏิบัติตามกฏระเบียบเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเวลาทำงาน เริ่มทำงานตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. หยุดกลางวันเวลา 12.00 น. ถึง 13.00 น. **(มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2502 เรื่องกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ ซึ่งปรากฏตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2502) วันหยุดราชการประจำสัปดาห์ คือ วันเสาร์และวันอาทิตย์หยุดราชการเต็มวันทั้ง 2 วัน (มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2502)

เขียนโดย   กองวิชาการและแผนงาน

วันที่ 5 เม.ย. 2560 เวลา 11.58 น. [ IP : 125.25.248.249 ]  
 

ขอสอบถามว่านะปัจุบันนี้ทางศูนย์การศึกษาเขาอณุญาติไห้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาสามารถหยิกและตีหลังเด็กได้แล้วหรอค่ะและครูทุกคนในศูนย์จบการศึกษาด้านปฐมวัยกันทุกคนหรือเปล่าค่ะได้เรียนจิตวิทยากันหรือเปล่าค่ะหรือทางเทศบาลไม่ได้มีการจัดอบรมไดๆไห้แก่ครูค่ะเพราะวันแรกที่ลูกไปเรียนกลับมาคำแรกที่ได้ยินจากปากลูกคือคุณครูหยิกๆหนูตรงนี้หนูร้องๆไห้หนูไม่อยากไปรร. * * * กซึ่งลูกสาวเปนคนที่กระตือรือร้นมากที่จะได้ไปรร.หรือทางเทศบาลมิได้มีงบมากพอที่จะไห้ครูศูนย์เขามีจิตสำนึกในการดูแลเด็กค่ะถ้ายังเป็นเช่นนี้แล้วจะมีศูนย์ไปเพื่ออะไรค่ะ

เขียนโดย   คุณ แม่เด็กๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วันที่ 4 มิ.ย. 2561 เวลา 21.34 น. [ IP : 182.232.72.124 ]  
 

ตอบ คุณแม่เด็กๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วไม่พบการกระทำผิดต่อเด็ก ทั้งนี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่มีนโยบายลงโทษหรือทำร้ายเด็กเล็กแต่อย่างใด และได้ดำเนินประชุมหารือและกำชับคณะครูในเรื่องดังกล่าว ให้คณะครูทุกคนทำงานอยู่ภายใต้คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพของตนอย่างเคร่งครัด และหากกระทำความผิดดังกล่าว งานส่งเสริมการศึกษาฯ เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา จะดำเนินการประสานงานนิติการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการติดตามและลงโทษทางวินัยต่อไป

เขียนโดย   กองวิชาการและแผนงาน

วันที่ 19 มิ.ย. 2561 เวลา 15.09 น. [ IP : 125.25.251.158 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)