ทำบัตรประชาชน
 

อยากทราบสถานที่ทำบัตรประชาชนของเทศบาลอยู่ที่ไหนแล้วต้องติดต่อใคร ขอบคุณคะ

เขียนโดย   คุณ ปริศนา

วันที่ 25 มี.ค. 2556 เวลา 13.31 น. [ IP : 183.88.8.107 ]  
 

ตอบคุณปริศนา  สำนักทะเบียนและบัตรเทศบาลตั้งอยู่ที่อำเภอคลองลาน สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานอำเภอคลองลาน ห้องทะเบียนและบัตรได้เลยค่ะ

เขียนโดย   คุณ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา งานประชาสัมพันธ์

วันที่ 27 มี.ค. 2556 เวลา 08.52 น. [ IP : 183.88.8.74 ]  
 

ทำไม ถึง ต้องไปทำที่อำเภอครับ  ทำที่เทศบาลได้ไหมครับ  อำเภอไกลครับ                

เขียนโดย   คุณ สงสัย

วันที่ 28 มี.ค. 2556 เวลา 14.10 น. [ IP : 183.88.8.246 ]  
 

ตอบคุณสงสัย  กรณีที่เทศบาลตำบลไม่อาจย้ายสำนักทะเบียนมาอยู่ที่สำนักงานของเทศบาล  ข้อเท็จจริงนั้น สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนาอยู่ * * * งจากสำนักงานทะเบียนอำเภอแค่เพียง  9 กิโลเมตร  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยบอกไว้ว่า สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นของเทศบาลที่มีระยะทางไม่เกิน 10 กิโลเมตร จากสำนักทะเบียนอำเภอตามระเบียบกฎหมาย  ไม่สามารถออกมาตั้งสำนักทะเบียนได้  ให้คงใช้สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นไปก่อน  เนื่องจากประชาชนที่มาติดต่อสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นนั้น  จะมาติดต่อไปเฉพาะในเรื่องทะเบียนกฎหมาย  ซึ่งในเรื่องทะเีบียนราษฎรนี้นได้แก่ แจ้งเกิด แจ้งตาย ย้ายเข้า ย้ายออก ออกเลขบ้าน และในรายการต่าง ๆ นั้นหากดำเนินการแล้วต้องดำเนินการแก้ไขรายการทางข้อมูลที่สำนักทะเบียนอำเภอ * * * กครั้งหนึ่ง และจึงเดินทางกลับมาที่สำนักงานทะเบียนท้องถิ่น * * * กครั้งหนึ่ง ดังนั้นแล้วประชาชนไม่ได้รับความสะดวกและทำให้เสียเวลาในการเดินทางไปกลับสำนักงานทะเบียนอำเภอและสำนักงานทะเบียนท้องถิ่น            

เขียนโดย   คุณ เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา งานประชาสัมพันธ์

วันที่ 29 มี.ค. 2556 เวลา 11.35 น. [ IP : 125.25.228.165 ]  
 
 

                  testsetsetste

เขียนโดย   คุณ ewtwetwe

วันที่ 21 ส.ค. 2556 เวลา 09.15 น. [ IP : 203.156.154.101 ]  
 

                  ขอบคุณมากครับ

เขียนโดย   คุณ nokka

วันที่ 3 ก.ย. 2556 เวลา 18.50 น. [ IP : 171.5.198.254 ]  
 

                  ขอบคุณที่สุดครับ

เขียนโดย   คุณ nokka

วันที่ 3 ก.ย. 2556 เวลา 18.52 น. [ IP : 171.5.198.254 ]  
 

ขอบคุณ * * * กครั้งครับ

เขียนโดย   คุณ nokka

วันที่ 4 ก.ย. 2556 เวลา 01.55 น. [ IP : 171.5.198.254 ]  
 
 

                  ขอบคุณ * * * กครั้ง                  

เขียนโดย   คุณ nokka

วันที่ 4 ก.ย. 2556 เวลา 02.22 น. [ IP : 171.5.198.254 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
 
  กรุณากรอก ตัวอักษรหรือตัวเลข ตามภาพด้านบน
 
 
 
 
[1]