โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
 

เมือวันที่ 30 ธันวาคม 2556 ณ ลานกีฬา หมู่ที่ 15 บ้านมอมะรื่น นายบรรจง  รุจนยุทธ  นายกเทศมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 พร้อมด้วย  คณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และคณะนักกีฬาในเขตเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนาเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ม.ค. 2557 เวลา 14.16 น. โดย คุณ อัจฉรา สีกิ

ผู้เข้าชม 318 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย