บรรยากาศการประชาคม
 
โครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ของเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา  
 

       โครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ของเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา  ในระหว่างช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมิถุนายน  โดยนายบรรจง  รุจนยุทธ  นายกเทศมนตรีตำบลคลองลานพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ของเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา  พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ  หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา  เข้าร่วมโครงการดังกล่าว
       โดยการจัดประชาคมโครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ของเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา  สามารถตอบสนองต่อความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 มี.ค. 2556 เวลา 09.06 น. โดย เกษร@naxsolution

แก้ไขข่าว ณ. วันที่ 22 มี.ค. 2556 เวลา 13.57 น. โดย อังศณา@naxsolution.com

ผู้เข้าชม 1406 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย