ประกาศเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
 
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถังพักน้ำระบบประปาภูเขา หมู่ที่ 16 บ้านตลาดม้ง  
 

ด้วยเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถังพักน้ำระบบประปาภูเขา หมู่ที่ 16 บ้านตลาดม้ง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบข้างต้น

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ก.ค. 2556 เวลา 15.21 น. โดย คุณ ลัดดา งมโป่งเบี้ย

ผู้เข้าชม 387 ท่าน