ประกาศเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
 
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำ หมู่ที่15 บ้านมอมะรื่น  
 

ด้วยเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำ หมู่ที่ 15 บ้านมอมะรื่น รายละเอียดตามเอกสารที่แนบข้างต้น

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ก.ค. 2556 เวลา 15.18 น. โดย คุณ ลัดดา งมโป่งเบี้ย

ผู้เข้าชม 308 ท่าน