ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-พ.ศ.2559  
 

                  ประกาศเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-พ.ศ.2559  >>>   รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ก.ค. 2556 เวลา 15.08 น. โดย อังศณา@naxsolution.com

ผู้เข้าชม 252 ท่าน