ประกาศเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
 
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านคลองปลาร้า  
 

ด้วยเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่13 บ้านคลองปลาร้า  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบข้างต้น

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ก.ค. 2556 เวลา 15.05 น. โดย คุณ ลัดดา งมโป่งเบี้ย

ผู้เข้าชม 286 ท่าน