ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดตรัง  
 

          เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และประชาชนหมู่ 7 กลุ่มบ้านใหม่ลำปาง ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง จังหวัดตรัง ที่มาศึกษาดูงานโครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้หมู่บ้านต้นแบบด้านอาชีพเกษตรอินทรีย์ ณ ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มบ้านใหม่ลำปาง ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ม.ค. 2559 เวลา 16.02 น. โดย กองวิชาการและแผนงาน

ผู้เข้าชม 108 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย